Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-12-07.

§ 193

Protokollsjustering

§ 194
Fastställande av dagordning

§ 195
Beredningssammanträde 2011-11-07, kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

§ 196
Ekonomi och statistik

§ 197
Internkontroll 2012 för byggnadsnämndens verksamhet

§ 198
Ändring av byggnadsnämndens reglemente, ansvarsfördelning i planfrågor

§ 199
Information:
Ändring av byggnadsnämndens reglemente

§ 200
BJURSÅS-KVARNTÄKT 5:7, BYGG 2011-000502
Bygglov Tillbyggnad av restaurang

§ 201
ÖSTERÅ 8:2, BYGG 2011-000593
Bygglov Nybyggnad av stall

§ 202
DALVIK 6:24, BYGG 2011-000593
Bygglov/Rivningslov Tillbyggnad av fritidshus och rivning av 4 skärmtak

§ 203
DALVIK 6:33, BYGG 2011-000335
Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus (inglasning av altan samt nybyggnad av takad altan)

§ 204
TANSBO 6:9, BYGG 2011-000540
Bygglov Ändrad användning av garage till stall

§ 205
SVÄRDSJÖ-BODA 22:5, 2011-000244
Bygglov Uppförande av vindkraftverk

§ 206
KOPPARBERGS-HÖKVIKEN 165:1, 2011-000730
Bygglov Flytt av befintlig byggnad att användas som uthus/förråd

§ 207
RAMSNÄS 3:9, 2011-000274
Bygglov/Strandskyddsdispens Nybyggnad av garage och gäststuga

§ 208
Pågående detaljplaner
- Tidplanen

§ 209
Detaljplan för vildvattenpark på del av Främby 1:24
(för beslut om samråd)

§ 210
Nya detaljplaner:
- Detaljplan för f.d Elsborgskyrkan (Glashytttan 23) Planbesked vid ksu 17/1 alt. 14/2
- Detaljplan för Korsnäsgården m.m. Planuppdrag vid ksu 17/1

§ 211
Information:
- VA-strategi steg 2 för Falu kommun inför remiss,
- Gemensam översiktsplan FalunBorlänge

§ 212
Information
- Trafikstrategi för Falu kommun, samrådshandling för remiss

§ 213
Kurser

§ 214
Anmälningsärenden

§ 215
BORGÄRDET 42:3, BRV0012/11
Ansökan Tillstånd till hantering av brandfarlig vara

§ 216
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06