Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-12-12.

§ 196 Protokolljustering

§ 197 Fastställande av dagordning

§ 198 Ekonomi och statistik

§ 199 Lagakraftvunna planer

§ 200 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

Omedelbart justerad
§ 201 Detaljplan för breddning av banvallen
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 202 Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen
Beslut om samråd

§ 203 Detaljplan för Britsarvsskolan
Beslut om samråd

§ 204 Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö
Beslut om samråd

§ 205 Detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)
Beslut om samråd

§ 206 Ändring av detaljplan för Försäkringskassebyggnaden vid Myntgatan/Gruvgatan
Beslut om planbesked

§ 207 Detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan
Beslut om samråd

§ 208 Detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås
Beslut om samråd

§ 209 BYGG 2013-000621
GÅRDVIK 6:6
Bygglov, nybyggnad av ett vindkraftverk

§210 Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen
Beslut om samrådsredogörelse, betydande miljöpåverkan och utställning

§ 211 Ändring av detaljplan för del av kvarteret Hammaren vid Vimmelmoravägen
Beslut om planbesked

§ 212 BYGG 2013-000451
NEDRE GRUVRISET 32:2
Förhandsbesked, nybyggnad av ett enbostadshus

§ 213 BYGG 2011-000829
VASSBO 1:12
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus

§ 214 BYGG 2013-000526
LINGHED 3:3
Strandskyddsdispens, nybyggnad av fritidshus

§ 215 BYGG 2012-000885
ÖVRE GRUVRISET 11:1
Bygglov, nybyggnad av enbostadshus

§ 216 BYGG
SANDVIKEN 83:1
Tillsynsärende för en stödmur

§ 217 BYGG 2013-000097
FRÄMSBACKA 7:6
Tillsynsärende för ett förråd/uthus

§ 218 BYGG 2012-832
BJURSÅS PRÄSTGÅRD 2:1
Bygglov, tillbyggnad av enbostadshus med förråd

§ 219 Information:
- Översiktsplan FalunBorlänge är utställd, information om förändringar efter samrådet och om nya riktlinjenivåer för översvämning
- Nya sanktionssystemet
- Misstänkt olovligt byggande på Hellmans Ö / BYGG 2012-20, Främby 1:21

§ 220 Kurser

§ 221 Anmälningsärenden

§ 222 Delegationsbeslut

§ 223 Internkontrollplan 2014 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2013-12-23

10:49 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06