Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-05-15.

§ 78 Protokollsjustering

§ 79 Fastställande av dagordning

§ 80 Beredning

§ 81 Ekonomi och statistik

§ 82 Lagakraftvunna planer

§ 83 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 84 Svar på fråga till Byggnadsnämnden angående byggärende

§ 85 Detaljplan för bostäder i del av kvarteret Bergmästaren (Bergmästern 2 och 15)
Beslut om godkännande för antagande

§ 86 Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö
Beslut om samrådsredogörelse, betydande miljöpåverkan och granskning

§ 87 Detaljplan för Liljanskolan i Svärdsjö
Beslut om samråd

§ 88 Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet
Beslut om samråd

§ 89 Detaljplan för mindre del av Krondiket
Beslut om samråd

§ 90 BYGG 2013-000915
NEDRE GRUVRISET 1:14
Marklov Trädfällning

§ 91 BYGG 2013-000949
VÄSTRA FALUN 1
Bygglov/Rivningslov Nybyggnad av nöjesanläggning och rivning av del av byggnad

§ 92 Information:
- Information om VA-planen (bifogas)
- Information om ny parkeringsnorm (bifogas)

§ 93 BYGG 2013-000738
TOFTBYN 5:9
Förhandsbesked Nybyggnad av fritidshus

Omedelbar justering
§ 94 BYGG 2014-000251
LALLARVET 25
Tidsbegränsat bygglov Ändrad användning av bostad till mindre bryggeri

§ 95 Kurser

§ 96 Anmälningsärenden

§ 97 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-05-20

10:54 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06