Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-09-25.

§ 153 Protokollsjustering

§ 154 Fastställande av dagordning

§ 155 Beredning

§ 156 Ekonomi och statistik

§ 157 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

§ 158 Detaljplan för Bjursåsskolan m.m.
Beslut om antagande

§ 159 Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen
Beslut om antagande

§ 160 Detaljplan för bostäder vid Jugansbo i Vika
Beslut om samråd

§ 161 Detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 162 Detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet
Beslut om samrådsredogörelse och granskning

§ 163 Detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset
Beslut om samråd

§ 164 Detaljplan för Slussens småbåtshamn
Beslut om samråd

§ 165 BYGG 2014-000564
HÖGBO 1:22
Bygglov, ändrad användning av lokal för undervisning med elevboende till vandrarhem

§ 166 BYGG 2014-000030 (fd TIL0015/10)
ÖSTERÅ 6:4
Strandskyddsdispens
§ 167 BYGG 2014-000030 (fd TIL0015/10)
ÖSTERÅ 6:4
Tillsyn enligt PBL, sly

§ 168 BYGG 2014-000455
SAMBRUKET 3
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

§ 169 BYGG 2014-000675
HOSJÖHOLMEN 27:1
Strandskyddsdispens Utökning av anläggning

§ 170 BYGG 2014-000509
SKUGGARVET 19:1
Förhandsbesked, nybyggnad av fritidshus

§ 171 BN 0024/14
Ej avslutade ärenden

§ 172 BN 0018/14
Förslag till föreskrifter om hantering av hushållsavfall

§ 173 Kurser

§ 174 Anmälningsärenden

§ 175 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomkvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-10-03

09:52 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06