Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-12-13.

§ 177 Protokollsjustering

§ 178 Fastställande av dagordning

§ 179 Ekonomi och statistik

§ 180 Redovisning av internkontroll 2012

§ 181 Internkontrollplan 2013

§ 182 Detaljplan för ny infartsgata från Korsnäsvägen mot järnvägsstationen
Begäran om samrådsbeslut

§ 183 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 184 Ändring av detaljplan för del av Skutuddsvägen
Begäran om planbesked

Omedelbart justerad
§ 185 Detaljplan för bostäder vid Tranbärsvägen
Begäran om beslut om samrådsredogörelse och beslut om granskning

§ 186 Detaljplan för Samuelsdals golfbana
Begäran om beslut om samråd, förutsatt att planavtalet är undertecknat

§ 187 Ändring av detaljplan för Lasarettet 14
Begäran om beslut om samråd/underrättelse

§ 188 Detaljplan för fastigheten Munken 1 vid Slaggatan
Begäran om planbesked

§ 189 Detaljplan för bostäder vid Åsgatan/Bergskolegränd/Trotzgatan
Begäran om beslut om samråd

§ 190 Detaljplan för Stenbocks väg
Begäran om beslut om godkännande för antagande

§ 191 Detaljplan för del av Tallens handelsområde
Begäran om beslut om underrättelse

§ 192 BYGG 731/12, Vagnmakaren 12
Ombyggnad uthus, bygglov o sanktionsavgift

§ 193 BYGG 285/10, Rensbyn 1:19
Nybyggnad enbostadshus, förhandsbesked

§ 194 BYGG 56/11, Främsbacka 7:1
Nybyggnad av tre enbostadshus, förhandsbesked

§ 195 BYGG 745/12, Norslund 1:132
Nybyggnad av fritidshus, bygglov o strandskydd

§ 196 BYGG 480/12, Falun 9:22
Ombyggnad av industri till vårdcentral, fråga om hisstorlek

Omedelbart justerad
§ 197 Dalvik 6:24
Begäran om yttrande från miljödomstolen

§ 198 Information:
- Syn i ärenden av miljödomstolen

§ 199 Kurser

§ 200 Lagakraftvunna planer

§ 201 Anmälningsärenden

§ 202 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06