Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-09-06.

§ 106 Protokollsjustering

§ 107 Fastställande av dagordning

§ 108 Beredningssammanträde 2012-09-03 kl. 08:30-11:15
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4, mötesrum Boman

§ 109 Ekonomi och statistik

§ 110 Delårsbokslut

§ 111 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

§ 112 Detaljplan för Falu lasarett
- beslut om godkännande för antagande

§ 113 Detaljplan för nöjesanläggning vid Myntgatan
- beslut om samrådsredogörelse och utställning för granskning

§ 114 Detaljplan för bostäder i kv. Bergmästaren 15
- beslut om samråd

§ 115 Ändring av detaljplan för verksamhetslokal vid Drottningvägen i Grycksbo
- beslut om samråd/underrättelse, enkelt planförfarande

§ 116 Ändring av detaljplan för Bergmästaren 20 vid Bergmästaregatan/Parkgatan
- beslut om samråd/underrättelse, enkelt planförfarande

§ 117 Detaljplan för bostadshus vid Tranbärsvägen
- beslut om samråd

§ 118 Detaljplan för gruppbostadshus vid Kopparvägen
- beslut om samråd

§ 119 GOPA 28:10
Bygglov tillbyggnad av garage och ändrad användning av garage till däckverkstad
BYGG 327/12

§ 120 FRÄMBY 3:498
Bygglov, tillbyggnad av garage
BYGG 434/12

§ 121 HILLERSBODA 34:1
Förhandsbesked och strandskyddsdispens, nybyggnad av enbostadshus
BYGG 567/11

§ 122 HILLERSBODA 14:41
Förnyelse av förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus och garage
BYGG 464/11

§ 123 YTTERTÄNGER 3:9
Bygglov och strandskydd, kraftstation
BYGG 390/12

§ 124 GÖTGÅRDEN 9:2
Förhandsbesked och strandskydd, nybyggnad av enbostadshus
BYGG 531/11

§ 125 VASSBO 1:5
Bygglov, olovligt uppförda byggnader
BYGG 790/11

§ 126 Begäran om anstånd, byggsanktionsavgift

§ 127 Lagakraftvunna planer
- Detaljplan för Norslundsskolan

§ 128 Information:
- Byggnadsnämndens resa
- Färgsättning byggnad

§ 129 Kurser

§ 130 Anmälningsärenden

§ 131 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06