Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-06-23.

§ 104

Protokollsjustering

§ 105
Fastställande av dagordning

§ 106
Beredningssammanträde 2011-06-20, kl. 08.30-12.00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 107
Information:
- Detaljplan för Lilla Källviken

§ 108
Ekonomi och statistik

§ 109
Pågående detaljplaner

§ 110
Ny detaljplaner:
- Detaljplan för Hälsinggården 1:44
- Detaljplan för verksamhetsområde Västra Tallen

§ 111
Detaljplan för del av Surbrunnsområdet
(för beslut om godkännande för antagande)

§ 112
Avsiktsförklaring avseende tillstånd och tillsyn enligt Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor

§ 113
KRÄNKEHATTEN 3:1 m fl , BYGG000391 / 2011-0519
Anläggande av GC-väg mellan Hosjöholmen och Danholn,
ansökan om strandskyddsdispens

§ 114
ANDERSBO 41:1 (ANDERSBO 60), BYGG 2011-000047 2011-03-31
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 115
BÄCKEHAGEN 63:4, BYL 2011-000008 2011-01-12
Uppsättning av plank, ansökan om bygglov

§ 116
BODARNA 4:5, BYGG 2011-000287 2011-04-29
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om strandskyddsdispens.

§ 117
RUPSTJÄRN 6:9 BYGG 2011-000253 2011-04-29
Tillbyggnad av fritidshus, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens

§ 118
SUNDBORNS-BACKA 1:1, BYL 2010-000632 2010-10-18
Ändrad användning av garage till bostadshus, ansökan om strandskyddsdispens

§ 119
BJURSÅS-KVARNTÄKT 7:2, BYL 2010-000718 2010-12-28
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens

§ 120
SÅGEN 17:4, BYGG 2011-000209 2011-04-28
Nybyggnad av förråd, ansökan om bygglov och strandskyddsdispens

§ 121
DALPILEN 10 (MYNTGATAN 20), BYGG 2011-000347 2011-04-29
Ändrad användning av kontor/affärshus till restaurang, ansökan om bygglov

§ 122
YTTERTÄNGER 8:27, BYL 2011-000043 2011-02-08
Anläggande av flytbrygga, ansökan om strandskyddsdispens

§ 123
ÖVERTÄNGER 11:2 (ÖVERTÄNGER 200), BYGG 2011-000343 2011-04-29
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av husvagnar

§ 124
RENSBYN 1:19, BYL 2009-000018 2009-01-15
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om förhandsbesked

§ 125
REMISS:
Detaljplaneprogram, Stabergsviken

§ 126
Information:
- Information om bygglov för stora etableringar
(Högskolebiblioteket, Elsborgskyrkan, Dellner, Själsö)
- Remiss detaljplaneprogram Herrgårdsviken

§ 127
Kurser

§ 128
Anmälningsärenden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06