Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-06-18.

§ 98 Protokollsjustering

§ 99 Fastställande av dagordning

§ 100 Beredning

§ 101 Ekonomi och statistik

§ 102 Lagakraftvunna planer

§ 103 Pågående detaljplaner/Nya detaljplaner

§ 104 Information om kulturmiljöbestämmelser och ersättning

§ 105 Detaljplan för Lindgården m.m. vid Parkgatan
Beslut om samrådsredogörelse, behovsbedömning och utställning

§ 106 Detaljplan för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås
Beslut om utlåtande och godkännande för antagande

§ 107 Detaljplan för Bjursåsskolan m.m. i Bjursås
Beslut om samrådsredogörelse, behovsbedömning och granskning

Omedelbar justering
§ 108 Ändring av detaljplan för Försäkringskassebyggnaden vid Myntgatan (Dalpilen 9)
Beslut om särskilt utlåtande och antagande

§ 109 Detaljplan för bostäder vid Sturegatan (Gasverket 1)
Beslut om särskilt utlåtande och ny underrättelse

§ 110 Detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen
Beslut om samrådsredogörelse, behovsbedömning och underrättelse

§ 111 Detaljplan för kvarteret Rödbro i Södra centrum
Beslut om samråd

§ 112 BYGG 2013-000537
STORA KÄLLVIKEN 1:28
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus

§ 113 BYGG 2013-000741
STORA KÄLLVIKEN 1:90
Bygglov Tillbyggnad av enbostadshus och nybyggnad av kontor samt förråd

§ 114 BYGG 2013-000006
FRÄMSBACKA 20:1
Bygglov Ändrad användning av uthus/förråd till stall/garage samt tillbyggnad av uthus

§ 115 BYGG 2013-000850
STRÅTENBO 8:1
Förhandsbesked Nybyggnad av två enbostadshus

§ 116 BYGG 2014-000241
STORA NYGÅRDEN 3:7
Förnyelse av förhandsbesked Nybyggnad av 2 enbostadshus

§ 117 BYGG 2014-000413
RUPSTJÄRN 2:1
Bygglov Nybyggnad av fritidshus

§ 118 Byggnadsnämndens tolkning av Plan- och bygglagen 9 kap 4d § (gällande fr o m 2 juli 2014)

§ 119 Information
- Ändringar i Plan- och bygglagen fr o m 2 juli 2014
- Ansökan ändring detaljplan Britsarvets vårdcentral

§ 120 Kurser

§ 121 Anmälningsärenden

§ 122 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2014-06-26

10:13 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2018-09-06