Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-02-02.

1. Protokollsjustering

2. Fastställande av dagordning

3. Beredningssammanträde 2012-01-30 kl. 08:30-12:00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

4. Ekonomi och statistik

5. Verksamhetsberättelse BN 2011

6. Attesträtter för byggnadsnämndens ansvarsområde 2012

7. Remiss: Falu Demokratirapport 2011

8. Detaljplan för Norslundsskolan
- för beslut om utställning

9. Detaljplan för Falu lasarett
- för beslut om utställning

10. Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

11. Information om remiss från miljörådet:
Energi- och klimatprogram för Falu kommun
- Förnybar Energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050

12. Önsgärdet 11:3
BYGG 685/11 Bygglov, nybyggnad av carport

13. Puttbo 6:1
BYGG 111/11 Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus

14. Gallsjön 14:2
BYL 333/11 Bygglov, nybyggnad av fritidshus och carport/förråd

15. Tegelbruket 6
BYGG 575/11 Tidsbegränsat bygglov, återvinningsstation

16. Falun 8:1
BYGG 474/11 Tidsbegränsat bygglov, anläggande av parkering

17. Svartskär 1:24
Bygg 721/11 Bygglov/Strandskydd, nybyggnad av bastu

18. Bodarna 4:5
BYL 287/11 Bygglov, nybyggnad av fritidshus

19. Sandviken 1:81
BYGG 619/11 Bygglov, tillbyggnad av kedjehus med uterum

20. Bjursås-Kvarntäkt 5:7
BYGG502/11, Sanktionsavgift tillbyggnad av restaurang

21. Holen 1:24
BYGG 2011-000474, Strandskydd och bygglov, nybyggnad av båthus

22. Remissyttrande VA-strategin steg 2

23. Remissyttrande Trafikstrategin för Falu kommun

24. Information:
- Rällsjöbo

25. Kurser

26. Anmälningsärenden

27. Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06