Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-10-04.

§ 132 Protokollsjustering

§ 133 Fastställande av dagordning

§ 134 Beredningssammanträde 2012-10-01 kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

§ 135 Ekonomi och statistik

§ 136 Detaljplan för Högboområdet
- Begäran om samrådsbeslut

§ 137 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

§ 138 Detaljplan för bostäder m.m. vid Åsgatan/Bergskolegränd
- Begäran om planbesked

§ 139 Detaljplan för nöjesanläggning vid Myntgatan
- Beslut om samrådsredogörelse och begäran om beslut om granskning

§ 140 Ändring av detaljplan för verksamhetslokal vid Drottningvägen i Grycksbo
- Beslut om särskilt utlåtande och antagande

§ 141 ÖSTANSJÖ 7:8, BYGG2012/514
Förhandsbesked Nybyggnad av fritidshus

§ 142 Detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan
- Beslut om samrådsredogörelse och begäran om beslut om underrättelse

§ 143 Detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg
- Beslut om samrådsredogörelse och begäran om beslut om granskning

§ 144 Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen
- För beslut om samråd

§ 145 RENSBYN 4:5, BYGG2012/605
Bygglov/Strandskydd/Tillsyn Nybyggnad av fritidshus

§ 146 KONSTMÄSTAREN 8, BYGG2012/355
Bygglov/Rivningslov Tillbyggnad av enbostadshus samt rivning av del av enbostadshus

§ 147 NEDRE GRUVRISET 6:62, BYGG2012/193
Tillsynsärende Ovårdad tomt

§ 148 NEDRE GRUVRISET 33:150, BYGG 33:150
Sanktionsavgift om- och tillbyggnad av affärshus

§ 149 Förfrågan om en pardörr uppfyller tillgänglighetskravet i
Boverkets Byggregler (BBR)

§ 150 Information

§ 151 Kurser

§ 152 Anmälningsärenden

§ 153 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06