Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-26.

§ 145 Fastställande av dagordning

§ 146 Beredningssammanträde 2013-09-23 kl. 08.30-12.30
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 2, mötesrum Swedenborg

§ 147 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

Omedelbart justerad
§ 148 Detaljplan för bostäder mm vid Parkgatan
Beslut om samrådsredogörelse, miljöbedömning och underrättelse.

§ 149 Detaljplan breddning av banvallen
Beslut om samrådsredogörelse, miljöbedömning och beslut om granskning

§ 150 Detaljplan för ny entré till Magasinet
Beslut om samråd

Omedelbart justerad
§ 151 Detaljplan för del av kvarteret Västra Falun
Beslut om utlåtande efter granskning och underrättelse

§ 152 Detaljplan för Bjursåsskolan m.m.
Beslut om samråd

§ 153 Detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen
Beslut om samråd

§ 154 Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
Beslut om samråd

§ 155 Detaljplan Södra skolan
Beslut om samråd.

§ 156 BYGG 2013-000261
DAMMEN 1:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

§ 157 BYGG 2012-000669
RENSBYN 6:18
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 158 BYGG 2011-000248
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

Omedelbart justerad
§ 159 Remissyttrande från Transportstyrelsen samt Landstinget Dalarna rörande ansökan om tillstånd att inrätta ny helikopterflygplats

§ 160 BÄCKEHAGEN 54:61
BYGG 2013-000416
Bygglov för Parkerings platser

§ 161 VASSBO 1:12
BYGG 2011-000829
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus, Mark- och miljödomstolens dom

§ 162 UDDNÄS 55:1
BYGG 2012-000603
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus, Länsstyrelsens beslut

§ 163 Information:
- Information om byte av referenssystem

§ 164 Kurser

§ 165 Anmälningsärenden

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Daniel Blomqvist

Sidan skapad 2013-10-09

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

19:35 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2018-09-06