Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-06-21.

§ 72 Protokollsjustering

§ 73 Fastställande av dagordning

§ 74 Beredningssammanträde 2012-06-18 kl. 08.30-12.00
Egnellska huset, Myntgatan 45, plan 4

§ 75 Ekonomi och statistik

§ 76 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner
- Tidplanen

§ 77 Ändring av detaljplan för verksamhetslokal vid Drottningvägen i Grycksbo
- Begäran om planbesked

§ 78 Ändring av detaljplan för Bergmästaren 20 vid Bergmästaregatan/Parkgatan
- Begäran om Planbesked

§ 79 Detaljplan för Falu lasarett
- Beslut om underrättelse

§ 80 Detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen
- Begäran om samrådsbeslut

§ 81 Detaljplan för vildvattenpark
- Beslut om godkännande för antagande

§ 82 Detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan
- Begäran om samrådsbeslut

§ 83 Vägledning
- Detaljplan bostäder vid Tallbacksvägen

Omedelbart justerad
§ 84 Remiss:
- Framtidens kulturskola i Falun - remissunderlag, BN0022/12

§ 85 NORSLUND 1:132, BYGG824/11
Nybyggnad av fritidhus, bygglov strandskyddsdispens

§ 86 Information och vägledning
- Detaljplan bostäder vid Kungsgårdsvägen

§ 87 RAMSNÄS 3:9, BYGG274/11
Nybyggnad garage och gäststuga, bygglov och strandskyddsdispens

§ 88 UDDNÄS 11:1, 279/12
Nybyggnad av 2 enbostadshus, förhandsbesked

§ 89 UDDNÄS 60:2, BYGG365/11
Nybyggnad av förråd, bygglov

§ 90 UDDNÄS 60:2, BYGG219/12
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked

§ 91 BERGMÄSTAREN 20, BYGG366/12
Ändrad användning av kontor till vuxenundervisning,
tidsbegränsat bygglov

§ 92 STRÅTENBO 1:2, BYGG350/12
Nybyggnad av avloppsreningsverk, bygglov och strandskyddsdispens

§ 93 BRUSALA 1:14, BYGG722/11
Tillbyggnad enbostadshus och nybyggnad garage, bygglov

§ 94 ARKIVET 1; BYGG253/12
Fasadändring affärshus, bygglov

§ 95 STORTÄKT 3:5 m fl, BYGG371/12
Uppförande av skidlift, bygglov

§ 96 Information:
- Sammanfattning av kartläggning av resultatmått Kvalitetsnätverk
Bergslagen, BN0021/12
- Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Falu kommun, BN0020/12
- Byggnadsnämndens resa

§ 97 Kurser

§ 98 Anmälningsärenden

§ 99 Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06