Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-05-16.

§ 75 Fastställande av dagordning

§ 76 Ekonomi och statistik

§ 77 Pågående detaljplaner / Nya detaljplaner

§ 78 BYGG 2013-000151
ÖVRE ELSBORG 5
Ansökan om bygglov för ändring av taktäckningsmaterial

§ 79 BYGG 2012-000921
SANDSBERG 4:1
Förhandsbesked/Strandskyddsdispens, Nybyggnad av mkenbostadshus

§ 80 BYGG 2012-000917
VIKA KYRKBY 20:1
Förhandsbesked, Ändrad användning av industribyggnad till bostäder

§ 81 BYGG 2013-000126
UTANHED 2:3
Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus

§ 82 BYGG 2012-000427
KOPPARBERGS-HEDEN 17:1
Förhandsbesked, Nybyggnad av tre enbostadshus

§ 83 BYL 102/09
BAGGARVET 5:7 och 7:6
Begäran om yttrande från Mark- och miljödomstolen i
Mål nr P 3887-12

§ 84 BYGG 2012-000612
FALAN 22
Bygglov, Fasadändring

§ 85 BYGG 2013-000177
BRÄDGÅRDEN 4
Bygglov/rivningslov, Nybyggnad av 4 st balkonger

§ 86 BYGG 2013-000231
DALPILEN 9
Tidsbegränsat bygglov, Ändrad användning och ombyggnad av kontor till vuxenundervisning

§ 87 Detaljplan för Munken 1 vid Slaggatan
Beslut om antagande

§ 88 Detaljplan för Samuelsdals golfbana
Beslut om underrättelse och uppdrag till ordförande att därefter godkänna detaljplanen för antagande

§ 89 Detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde
Beslut om samråd

§ 90 Yttrande
Översiktsplan FalunBorlänge

§ 91 Information:
- Checklista för tillfälliga byggnader under VM

§ 92 Kurser

§ 93 Lagakraftvunna planer

§ 94 Anmälningsärenden

§ 95 Delegationsbeslut


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:28 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06