Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggnadsnämndens protokoll

Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-02-03.

§ 1

Protokollsjustering

§ 2
Fastställande av dagordning

§ 3
Beredningssammanträde 2011-01-31, kl. 08.30-12.00
Hantverkaregatan 6, Skattehuset, plan 3

§ 4
Ekonomi och statistik

§ 5
Ändring sammanträdesdag 9/3

§ 6
Verksamhetsberättelse 2010

§ 7
Internkontrollplan

§ 8
Val av ledamot och ersättare till KHR

§ 9
Detaljplan för Falu lasarett
(för nytt beslut om samråd)

§ 10
FALUN 8:9, BYL0003/11 / 2011-01-05
Uppställning av moduler (kontor, förråd, jourrum), ansökan om tidsbegränsat bygglov
Dagon Falun AB, Hans Edward, Kaserngården 6, 791 40 FALUN

§ 11
Detaljplan Danholn 7:8
(för beslut om samråd enkelt planförfarande)

§ 12
Detaljplan för Vika kyrkby 29:1 m fl
(för beslut om utställning)

§ 13
Upphävande av detaljplan för området väster om Krondiket
(för beslut om utställning)

§ 14
Detaljplan för del av Born
(för beslut om godkännande om antagande)

§ 15
Detaljplan för Slussens gamla skola
(för beslut om underrättelse)

§ 16
Upphävande av detaljplanen för större delen av Sågmyra tätort
(för beslut om utställning)

§ 17
Detaljplan för Lilla Källviken inför utställningen
(nytt beslut om samrådsredogörelse samt information)

§ 18
Ny P-norm, Remiss

§ 19
BENGTSHEDEN 16:9, BYL0475/09 / 2009-07-08
Nybyggnad av fritidshus, ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens
Yttrande till Miljödomstolen

§ 20
FRÄMSBACKA 45:1, BYL0340/10 / 2010-06-04
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 21
KAVELMORA 3:1, BYL0622/10 / 2010-10-12
Nybyggnad av enbostadshus och garage, ansökan om förhandsbesked

§ 22
VITSIPPAN 16, 19 och 20, BYL0686/10 / 2010-11-24
Nybyggnad av 2 stycken flerbostadshus, förråd/carport, cykelförråd och parkeringsplats, ansökan om bygglov
KopparStaden AB, Box 1985, 791 19 FALUN

§ 23
ÖVRE LARSSVEDEN 1:2, BYL0648/10 / 2010-10-26
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 24
RENSBYN 4:5, BYL0510/10 / 2010-08-20
Nybyggnad av enbostadshus, ansökan om förhandsbesked

§ 25
RENSBYN 4:5, BYL0690/10 / 2010-11-26
Återuppförande av fritidshus, ansökan om förhandsbesked och strandskyddsdispens

§ 26
Information
- Arvoden
- Pågående detaljplaner/bygglov

§ 27
Lagakraftvunna planer

§ 28
Kurser

§ 29
Anmälningsärenden

§ 30
Delegationsbeslut

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-11-11

Senast ändrad/kollad 2013-10-09

13:27 av Nathalie Börjesson

Sidan uppdaterad 2018-09-06