Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-04-24.

§ 32 Medborgarförslag: Utsmyckning av offentliga platser

§ 33 Medborgarförslag: Mer kultur i Falun
§ 34 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 35 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2014
§ 36 Riktlinjer för program på Falu stadsbibliotek
§ 37 Cash - ungdomsstipendiet
§ 38 Vägledande diskussion sommarkollo
§ 39 Remiss: Motion från Maria Gehlin (FAP): Förstärkning av sommaraktiviteter för barn
§ 40 Remiss: Motion från Katarina Gustavsson (KD): Anordna julgransplundring på torget
§ 41 Remiss till kultur- och ungdomsnämnden Motion från Maria Gehlin (FAP), Stefan Clarström (FAP), Sten H Larsson (FAP) och Anders Pettersson (FAP) Hyresbidrag beviljas till Dalregementets museum
§ 42 Remiss: Plattform Kulturhistorisk värdering och urval
§ 43 Samrådshandlingar detaljplan för Korsnäsgården
§ 44 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 45 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-03-27

Senast ändrad/kollad 2014-05-05

09:30 av Daniel Blomqvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19