Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-04-14.

§ 30 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 31 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat mars 2011
§ 32 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014
§ 33 Utökande av tjänsten konstpedagog till 100 %
§ 34 Personalärenden
§ 35 Remiss: Departementspromemorian Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området - vissa ändringar i kulturminneslagen (Ds 2011:6)
§ 36 Översyn av fritidsverksamheten
§ 37 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 38 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2011-02-21

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19