Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-06-20.

§ 60 Ändring av föredragningslistan

§ 61 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 62 Turlista bokbussen
§ 63 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2012
§ 64 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014 - 2015
§ 65 Personalärenden
§ 66 Remiss från Kulturdepartementet (Ds 2012:8): Nationell samordning av hemslöjden - översyn av Nämnden för hemslöjdsfrågor
§ 67 Samrådsremiss: Områdesbestämmelser för Gamla Herrgården
§ 68 Samrådsremiss: Upphävande av detaljplan för Gamla Herrgårdsområdet och Östra Ingarvet samt del av detaljplan för Gamla Herrgården 13 och 14
§ 69 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder på Stenbocks väg
§ 70 Kulturskola i Falun
§ 71 Skateboardramp i Grycksbo
§ 72 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 73 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2012-02-02

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19