Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-09-25.

§ 55 Medborgarförslag: Uppför en staty av Bempa på Lugnet och kalla bandyarenan Bempavallen

§ 56 Medborgarförslag: Staty på skidåkare
§ 57 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och
kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 58 Budget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017
§ 59 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2014-08-31
§ 60 Motion från Maria Gehlin (FAP) och Stefan Clarström (FAP): Inrätta fältsekreterare i Falu kommun
§ 61 Remiss: Motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Regler för bidrag till ideella föreningar i Falu kommun
§ 62 Förfrågan från eleverna årskurs 6 Rönndalsskolan
§ 63 Lokalprogram för Kulturrum
§ 64 2014 års kulturutmärkelser - diskussion
§ 65 Kurs- och konferensinbjudningar
§ 66 Redovisning av delegeringsbeslut
Närvaroförteckning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-03-27

Senast ändrad/kollad 2014-10-03

09:59 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19