Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-06-15.

§ 49 Förändringar i föredragningslistan

§ 50 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 51 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat maj 2011
§ 52 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014
§ 53 Personalärenden
§ 54 Översyn av fritidsverksamheten
§ 55 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 56 Kurs- och konferensinbjudningar
§ 57 Extra ärende - Remiss: Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet
§ 58 Extra ärende: Minnesskrift om stads- och kommunfullmäktiges verksamhet i Falun inför 150-års jubiléet 2012. Kultur- och ungdomsnämndens synpunkter.

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2011-06-17

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19