Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-01.

§ 81 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 82 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2014
§ 83 Redovisning av internkontroll 2014
§ 84 Falu kommuns kulturpris 2014
§ 85 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2014
§ 86 Falu kommuns kulturstipendium 2014
§ 87 Kristinehallen
§ 88 Samråd: fördjupad översiktsplan för Born
§ 89 Samråd: detaljplan för bostäder vid Jugansbo
§ 90 Servering av alkohol i kommunägda lokaler, Kulturhuset tio14
§ 91 Uppsägning av omsorgsverksamheten på fritidsgårdar
§ 92 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 93 Kurs- och konferensinbjudningar
Närvaroförteckning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-12-05

Senast ändrad/kollad 2014-12-05

11:38 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19