Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-02-28.

§ 11 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 12 Bokslut och årsredovisning 2012
§ 13 Personalärenden
§ 14 Samråd: Detaljplan för Samuelsdals golfbana
§ 15 Samråd: Detaljplan för ny infart till stationsområdet
§ 16 Kulturhistorisk utredning av Dikarbacken som kommunalt kulturreservat
§ 17 Remiss: Läsandets kultur - slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65
§ 18 Kultur för äldre
§ 19 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2013
§ 20 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 21 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2013-03-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19