Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-03-21.

§ 22 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 23 Ny organisation Kultur- och ungdomsförvaltningen
§ 24 Val av faddrar till demokratiprojekt inom fritidsgårdsverksamheterna
§ 25 Budget 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016
§ 26 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2013
§ 27 Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet
§ 28 Personalärenden
§ 29 Remiss till kultur- och ungdomsnämnden Motion från Katarina Gustavsson (KD): Inrätta ett minnesmärke över Raoul Wallenberg i Falun
§ 30 Samrådsremiss: Detaljplan för regionbussterminal
§ 31 Bidrag till Dalregementets museer
§ 32 Ändring av föredragningslistan

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2013-03-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19