Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-09-27.

§ 74 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 75 Sammanställning av politiskt fattade beslut 2012
§ 76 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2012-08-31
§ 77 Budget 2013 och ekonomisk flerårsplan 2014 - 2015
§ 78 Personalärenden
§ 79 Söndagsöppet på stadsbiblioteket
§ 80 Samrådsremiss: Bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen
§ 81 Samrådsremiss: Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen
§ 82 Samarbetsavtal Ungdomens Hus Valhall
§ 83 Ansökan om bidrag till fritidsgård i Vika ht 2012 och vt 2013
§ 84 Ekonomiskt anslag gällande digital biografutrustning till Bio Smultronstället i Falun
§ 85 Framställan om medel för genomförande av uppmärksamhetsveckan "Vart Femte Barn" år 2013
§ 86 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 87 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2012-10-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19