Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-11-15.

§ 88 Medborgarförslag: Inrätta ett nytt centralt stadsgalleri för bildkonst

§ 89 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 90 Sammanträdesdagar Kultur- och ungdomsnämnden 2013
§ 91 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2012
§ 92 Redovisning av internkontroll 2012
§ 93 Intern kontrollplan 2013
§ 94 Personalärenden
§ 95 Kulturskola i Falun - Öppet brev till Falu kommuns Kultur- och ungdomsnämnd
§ 96 Falu kommuns kulturstipendium 2012
§ 97 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2012
§ 98 Falu kommuns kulturpris 2012
§ 99 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 100 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2012-10-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19