Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-09-26.

§ 61 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 62 Reglemente för Kultur- och ungdomsnämnden
§ 63 Avgifter för hyra av lokaler på kommundelsbiblioteken
§ 64 Delårsbokslut och verksamhetsberättelser 2013-08-31
§ 65 Budget 2014 och ekonomisk flerårsplan 2015-2016
§ 66 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Vika ht 2013 samt vt 2014
§ 67 Placering av Naturskolans jordbruk
§ 68 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 69 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2013-09-27

Senast ändrad/kollad 2013-09-27

16:20 av Margareta Liss-Backhans

Sidan uppdaterad 2019-09-19