Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-12-12.

§ 101 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 102 Ändring av föredragningslistan
§ 103 Upphandling litteratur
§ 104 Attesträtter inom kultur- och ungdomsförvaltningen 2013
§ 105 Personalärenden
§ 106 Samrådsremiss: Detaljplan för Högboområdet
§ 107 Samrådsremiss: Detaljplan för verksamhetsområde på Myran
§ 108 Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län: Förslag till Dalarnas miljömål 2013 och Åtgärdsprogram 2013-2016
§ 109 Bidragsbestämmelser för studieorganisationer
§ 110 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 111 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2012-10-05

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19