Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-12-18.

§ 94 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 95 Ekonomiskt bidrag fritidsgårdsverksamhet Bjursås
§ 96 Taxor uthyrning fritidsgårdslokaler
§ 97 Avgifter på biblioteken
§ 98 Samråd: Detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden
§ 99 Samråd: Ändring av detaljplan för Bryggaren 20
§ 100 Stora scenen Kulturhuset tio14
§ 101 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 102 Kurs- och konferensinbjudningar
Närvaroförteckning

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-12-22

Senast ändrad/kollad 2014-12-22

14:26 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19