Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2013-11-14.

§ 76 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 77 Medborgarförslag: Regler för omlån av böcker på bibliotek
§ 78 Ny organisation Kultur- och ungdomsförvaltningen - mindre justering med anledning av övertagandet av samordningsansvaret för världsarvet
§ 79 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2013
§ 80 Redovisning av internkontroll 2013
§ 81 Önskemål om att Falu kommun tar över verksamheten vid fritidsgården i Bjursås
§ 82 Samråd: Detaljplan för bostäder vid Herrhagsvägen
§ 83 Samråd: Detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
§ 84 Åtgärdsplan 2014-2016 för Falu kommuns lokala miljöprogram
§ 85 Falu kommuns kulturstipendium 2013
§ 86 Falu kommuns barn- och ungdomskulturpris 2013
§ 87 Falu kommuns kulturpris 2013
§ 88 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 89 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2013-11-20

Senast ändrad/kollad 2013-11-20

13:38 av Margareta Liss-Backhans

Sidan uppdaterad 2019-09-19