Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-15.

§ 59 Förändringar i föredragningslistan

§ 60 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 61 Budget 2012 och ekonomisk flerårsplan 2013 - 2014
§ 62 Åtgärdsplan 2012 - miljöprogram, folkhälsoprogram, tillväxtprogram
§ 63 Personalärenden
§ 64 Samrådsremiss: Detaljplaneprogram för Herrgårdsviken - Sundet
§ 65 Ansökan om bidrag till fritidsgård i Vika ht 2011 och vt 2012
§ 66 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 67 Kurs- och konferensinbjudningar
§ 68 Extra ärende: Utformning av torget vid Egnellska huset

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2011-09-20

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19