Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-03-24.

§ 22 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 23 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat 2014
§ 24 Verksamhetsbudget 2015 och ekonomisk flerårsplan 2016-2017
§ 25 Samråd: Detaljplan för Hedstugan vid Hedvägen i Svärdsjö
§ 26 Lokalprogram för Kulturrum
§ 27 Motion (punkterna 3-6) från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M): Naturskolan till Stångtjärn
§ 28 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2014
§ 29 Överenskommelse mellan Falu kommun och kultur- och bildningsverksamheten, Landstinget Dalarna
§ 30 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 31 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-03-27

Senast ändrad/kollad 2014-03-27

08:26 av Margareta Liss-Backhans

Sidan uppdaterad 2019-09-19