Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2012-01-26.

§ 1 Presentation av länskulturinstitutionerna

§ 2 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 3 Ändring av föredragningslistan
§ 4 Samrådsremiss: Trafikstrategi i Falu kommun
§ 5 Samrådsremiss: Vildvattenpark på del av Främby 1:24
§ 6 Attesträtter inom kultur- och ungdomsförvaltningen 2012
§ 7 Redovisning av internkontroll 2011
§ 8 Revidering av Husen berättar - bevarandeplan för Falu innerstad
§ 9 Personalärenden
§ 10 Remiss för yttrande angående Falu Demokratirapport 2011 samt fullmäktigeberedningen Falu Demokratikommuns förslag till beslut.
§ 11 Uppföljning av Kultur- och fritidspolitiskt program med biblioteksplan för Falu kommun
§ 12 Kulturskola i Falun
§ 13 Utveckling av Kristinehallen
§ 14 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 15 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2012-02-02

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:07 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19