Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2011-05-19.

§ 39 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän

§ 40 Kultur- och ungdomsnämndens delegationsordning
§ 41 Periodrapport med prognos för ekonomiska resultat april 2011
§ 42 Personalärenden
§ 43 Målsättning och verksamhetsinriktning för Konstgrafiska verkstaden
§ 44 Avgift för att få arbeta i Falu Konstgrafiska Verkstad
§ 45 Samrådsremiss: Detaljplaneprogram för Stabergsviken
§ 46 Grund- och volymbidrag till studieförbundens lokala organisationer 2011
§ 47 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 48 Kurs- och konferensinbjudningar

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2011-02-21

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:06 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-19