Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kultur- och ungdomsnämnden

Kultur- och ungdomsnämnden

Innehållsförteckning och protokoll 2014-10-23.

§ 67 Rapporter och information från Kultur- och ungdomsnämndens representanter i samrådsgrupper och kommittéer samt från förvaltningens tjänstemän
§ 68 Förfrågan från Näs fritidsgård
§ 69 Remiss motion från Maria Gehlin (FAP): Anslå medel till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas med kommunalt anställd personal
§ 70 Permanentning av världsarvsprojekt
§ 71 Ansökan om bidrag för fritidsgård i Vika ht 2014 samt vt 2015
§ 72 2014 års kulturutmärkelser - diskussion
§ 73 Samråd: detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset
§ 74 Samråd: detaljplan för småhus vid Gullnäsgården
§ 75 Samråd: detaljplan för verksamhetsområde på Syrafabriksområdet
§ 76 Samråd: områdesbestämmelser för Östanfors
§ 77 Samråd: upphävande av detaljplaner i Östanfors
§ 78 Samråd: detaljplan för Slussens småbåtshamn
§ 79 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 80 Kurs- och konferensinbjudningar
Närvaroförteckning
 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Margareta Liss-Backhans

Sidan skapad 2014-03-27

Senast ändrad/kollad 2014-10-28

14:24 av Daniel Blomkvist

Sidan uppdaterad 2019-09-19