Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-03-16

§ 29 Svar på medborgarförslag Kommunen ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek

§ 30 Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen ska ta över beslut om begravningsavgiftens storlek

§ 31 Svar på medborgarförslag Kommunen ska anordna med en sekulär begravningsplats för icke-troende

§ 32 Svar på motion från Lars Broman (MP) Kommunen ska ordna med en sekulär begravningsplats för icke-troende

§ 33 Antagande av Detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen

§ 34 Antagande av Detaljplan för Liljansskolan i Svärdsjö

§ 35 Antagande av Detaljplan för Slussens småbåtshamn

§ 36 Godkännande av exploateringsavtal med Kopparstaden AB avseende detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen

§ 37 Försäljning av del av Hälsinggården 24:1 genom anbudsförfarande

§ 38 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag

§ 39 Samråd om områdesbestämmelser för Östanfors samt upphävande av detaljplaner i Östanfors

§ 40 Avtal och avgifter vid parkeringsköp

§ 41 Planbesked för detaljplan för St Örjans kapell vid Bastuvägen i Främby

§ 42 Samråd om detaljplan för bostadsområdet Östra Främby nordost om Källviksvägen

§ 43 Synpunkter under tidigt samråd om vindkraftetablering på Ånglarna

§ 44 Information om Trafikverkets åtgärdsvalsstudie - E16 genom Falu tätort

§ 45 Reviderad träbyggnadsstrategi för Falu kommun

§ 46 Information om Beyond Skiing

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-04-01

14:27 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20