Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-10-18.

§ 112 Information om Nyföretagarcentrum

§ 113 Information om verksamheten och ekonomi från Falu BS Bandy

§ 114 Information från Region Dalarna om kollektivtrafikfrågor

§ 115 Information om cykel och cykelleder

§ 116 Svar på Domstolsverkets rapport avseende ny migrationsdomstol

§ 117 Beslut om samråd för trafikstrategi i Falu kommun

§ 118 Falu kommuns kontakter med Landstinget Dalarnas kulturverksamheter

§ 119 Beslut om planbesked för detaljplan för bostäder i kv Bergmästaren 15

§ 120 Svar på medborgarförslag; Gör Gruvbäcken, bäcken från Hälla och Surbrunns källa mer synliga för en vackrare stad

§ 121 Antagande av träbyggnadsstrategi i Falu kommun

§ 122 Exploateringsavtal med Dagon Falun AB för del av Surbrunnsområdet

§ 123 Antagande av detaljplan för del av Surbrunnsområdet

§ 124 Begäran om kommunal borgen och ansökan om driftsbidrag från Svärdsjö Skidcenter AB

§ 125 Begäran från skolnämnden om tilläggsanslag för hyreshöjning pga vidtagna åtgärder för fuktskador på Lugnetgymnasiet

§ 126 Ansökan från Karlsbyhedens IK och Karlsbyhedens IK-AB om anslag för slutförandet av konstfrusetprojektet, samt ansökan om förhöjt bidrag till kapital- och driftkostnader

§ 127 Svar på remiss: Farligt gods - riskhantering i detaljplaneprocessen, policy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

§ 128 Tillägg till avtal om parkeringsköp

§ 129 Svar på remiss avseende SOU 2011:44 - Fjärrvärme i konkurrens

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:18 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20