Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-09-13.

§ 99 Information om Intresseföreningen Bergslagets verksamhet

§ 100 Information om nytt polishus och skapande av ett rättscentrum

§ 101 Svar på remiss; Svenska Kraftnät ansöker om förlängning av nätkoncessionen för befintlig 220 kV kraftledning på sträckan Ånge-Finnslätten i Ånge, Ljusdal, Ovanåker, Bollnäs, Ockelbo, Sandviken, Hofors, Falun, Hedemora, Avesta, Sala och Västerås kommuner, i Västernorrland, Gävleborg, Dalarna samt i Västmanlands län

§ 102 VA-plan för Falu kommun - Avrapportering av steg 1 VA-översikt

§ 103 Svar på motion från Jonny Gahnshag (S), Roza Güclü Hedin (S), Yvonne Nygårds (S) och Ragnar Kroona (S): Lugnetanläggningen i ett framtidsperspektiv

§ 104 Svar på medborgarförslag; Cykelväg mellan Falun - Grycksbo

§ 105 Svar på medborgarförslag; Låt Lönnen och den gamla almen i kvarteret Västra Falun leva !

§ 106 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag

§ 107 Förslag från Region Dalarna angående förändrad bolagsordning och aktieägaravtal för AB Dalatrafik

§ 108 Tomtpriser och försäljning av tomter i etapp två i Slättaskogen

§ 109 Detaljplaneprogram för Krondiket

§ 110 Utebliven rapport delårsbokslut

§ 111 Information om ny migrationsdomstol

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:18 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20