Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2014-01-21

§ 1 Svar på medborgarförslag: Verka för att Borlänge och Falun ingår i samma zon i Dalatrafiks tariffsystem

§ 2 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Inför en bilfri dag i innerstan en gång per år
§ 3 Svar på motion från Ove Raskopp (SD) avseende redovisning av kostnader för skid-VM m m
§ 4 Ansökan om kommunal borgen från Envikens Ekonomisk förening
§ 5 Antagande av VA-plan för Falu kommun
§ 6 Godkännande av anläggnings- och lägenhetsarrende Hälsinggårdsbryggan/Strandvägen
§ 7 Godkännande av nytt avtal med ALMI Företagspartner Gävle Dala AB
§ 8 Godkännande av tillägg till aktieägaravtal för Skid-VM i Falun 2015 AB, enligt Tillägg 2
§ 9 Godkännande av samarbetsavtal mellan Falu kommun och Kulturföreningen Magasinet
§ 10 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarna Översyn av riksintressen för friluftsliv
§ 11 Samråd om detaljplan för Haraldsbogymnasiet och Hälsinggårdsskolan
§ 12 Samråd om detaljplan för ny entré till Magasinet
§ 13 Samråd om detaljplan för småhus vid Herrhagsvägen
§ 14 Samråd om detaljplan för Herrhagsgården vid Herrhagsvägen
§ 15 Samråd om detaljplan för Bjursåsskolan m.m.
§ 16 Begäran om planbesked för detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2014-01-27

16:29 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20