Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-05-18.

§ 63 Samråd om detaljplan för ”Nya paviljongen” på Högbo

§ 64 Godkännande av detaljplaneavtal för fastigheterna Främby 1:38 och 1:56.

§ 65 Begäran om detaljplaneuppdrag för Falu Folkets hus

§ 66 Komplettering till förfrågan från Länsstyrelsen Dalarnas län om förslag till vattenskoterområden i Dalarnas län

§ 67 Svar på remiss förstudie om VA-plan

§ 68 Begäran om remissbeslut; Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun

§ 69 Svar på remiss över Naturvårdsverkets förslag till reviderade föreskrifter för kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

§ 70 Svar på medborgarförslag från Maggie Eklund: En ny cykelväg genom centrala Falun

§ 71 Svar på medborgarförslag från Marianne Petri angående klimat/miljöförbättringar

§ 72 Antagande av detaljplan för Främby hallar

§ 73 Antagande av detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås

§ 74 Antagande av detaljplan för Kvarnbergsskolan (Kvarnberget 1:19)

§ 75 Svar på remiss uppdatering av verksamhetsområdet för allmän vatten- och avloppsanläggning inom Falu kommun

§ 76 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

§ 77 Antagande av naturvårdsprogram för Falu kommun

§ 78 Godkännande av utbyggnadsplan för bostäder 2011-2013 i Falu kommun

§ 79 Godkännande av optionsavtal gällande fastigheten Nedre Gruvriset 33:169 och Blystigen 11-13 i Galgberget, Falun

§ 80 Revidering av barnomsorgstaxan

§ 81 Förslag till överföringar av drift- och investeringsbudget från 2009 till 2010

§ 82 Information om trafikbeställning till Dalatrafik

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:15 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20