Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2011-11-15.

§ 133 Lägesrapport om tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet

§ 134 Utveckling av Myranområdet för rekreation, friluftsliv, natur och kultur

§ 135 Samråd om detaljplan för Norslundsskolan

§ 136 Godkännande av verksamhetsplan för Falu kommuns energi- och klimatrådgivning 2012

§ 137 Begäran om igångsättningstillstånd för digital informationsskylt på Lugnet

§ 138 Svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Identifiering av områden med betydande översvämningsrsrisk

§ 139 Svar på motion från Ove Raskopp (SD); Påskyndning av de planerade men ännu icke vidtagna åtgärderna för ökande av trafiksäkerheten

§ 140 Svar på medborgarförslag: Bygg ut friidrottshallen och 110-metersbana till skid-VM

§ 141 Antagande av Handlingsprogram för kommunens olycksförebyggande arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

§ 142 Försäljning av Köpmannen 15, Falugatan 3

§ 143 Periodrapport 2011-10-31


 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

14:18 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20