Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-05-25

§ 57 Förvärv av del av Främsbacka 2:26 och Falun 8:1 (Myranområdet)

§ 58 Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen för ny detaljplan för verksamhetsområde på Myran

§ 59 Godkännande av två exploateringsavtal med Fortifikationsverket avseende Detaljplan för verksamhetsområde på Myran

§ 60 Antagande av Detaljplan för verksamhetsområde på Myran

§ 61 Godkännande av riktlinjer för markanvisning i Falu kommun

§ 62 Godkännande av riktlinjer för exploateringsavtal i Falu kommun

§ 63 Antagande av Detaljplan för bostadshus vid Prästkragsvägen i Stennäset

§ 64 Beviljande av igångsättningstillstånd för utbyggnad av allmän plats för verksamhetsområde på Myran

§ 65 Godkännande av Utbyggnadsplan för bostäder för 2016-2018

§ 66 Skrivelse angående trafikstörningar gällande Kungsgårdsvägen mm

§ 67 Samråd om detaljplan för bostäder vid Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen på Galgberget

§ 68 Planbesked för detaljplan för turistanläggning på Främby Udde

§ 69 Information om VM och Beyond VM

§ 70 Information från Falun Borlänge-regionen

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-06-03

11:35 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20