Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2015-01-19.

§ 1 Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) Subventionera Falubornas biljettpriser vid Skid-VM 2015

§ 2 Svar på motion från Lars Runsvik (M) Inrätta ett Hospice i Falun

§ 3 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Anslå medel till fritidsgården i Bjursås så att verksamheten kan bedrivas med kommunalt anställd personal

§ 4 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) Kjell Hjort (FAP) Tore Karlsson (FAP) Stefan Clarström (FAP) Anna Jörgensen (FAP) Ytterligare parkeringsplatser på delar av Falun 7:7 och fri kollektivtrafik

§ 5 Antagande av taxa för återställning av asfaltsytor, hårdgjorda ytor och grönytor

§ 6 Antagande av detaljplan för Lugnetgymnasiet och delar av Lugnetområdet

§ 7 Upphävande av beslut om arbetsordningen Från VA-problem till fungerande lösningar

§ 8 Utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten i Herrgårdsviken-Sundet och Länsbodarna

§ 9 Begäran från AB Dalaflyget om fastställande av uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut om bolagsordningar

§ 10 Svar på remiss från Hedemora kommun Översiktsplan för Hedemora kommun

§ 11 Detaljplan för handel vid Hanröleden (Gruvbron 2)

§ 12 Samråd om detaljplan för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 13 Samråd om detaljplan för bostäder vid Jugansbo

§ 14 Falu kommuns näringslivsarbete

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2015-02-02

11:32 av Karin Snabb Kirkham

Sidan uppdaterad 2019-09-20