Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-10-19.

§ 127 Information om planeringsunderlag för vindbruk i Falu kommun

§ 128 Samråd om detaljplan för Högskolan Dalarna m m på Lugnet.

§ 129 Framtagande av Träbyggnadsstrategi för Falu kommun

§ 130 Anslutning till Union of the Baltic Cities stadgar

§ 131 Svar på motion från Krister Andersson (V): Höj det kommunala bidraget till pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Falu kommun

§ 132 Svar på medborgarförslag från Stefan Wejdenstål: Att Falu kommun ska undersöka viljan hos kommunens invånare att bygga nya hoppbackar i Falun genom en folkomröstning

§ 133 Anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond

§ 134 Utökning av verksamhetsområde för Gårdvik

§ 135 Godkännande av utvecklingsavtal med Högskolan Dalarna

§ 136 Svar på revisionsrapport Granskning av Lugnet - ledning och styrning

§ 137 Godkännande av avtal med Dagon Högboberget AB angående ombyggnad av ”Nya paviljongen” på Högbo

§ 138 Antagande av detaljplan för ”nya paviljongen” på Högbo

§ 139 Godkännande av försäljning Nedre Gruvriset 33:181

§ 140 Godkännande av optionsavtal gällande del av fastigheten Främby 1:24, Främbyvägen / Källviksvägen i Falun

§ 141 Godkännande av förslag till exploatering för del av Nedre Gruvriset 33:169.

§ 142 Godkännande av igångsättning av sista småhusetappen i Södra Galgberget, Falun.

§ 143 Svar på erbjudande om deltagande i projekt Bergskraft Bergslagen 11 13

§ 144 Svar på medborgarförlag från Karl-Erik Darvell: Nya fastigheter byggs i första hand av trä

§ 145 Godkännande av ansökan om SM-veckan 2013 till Falun

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:17 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20