Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-03-18

§ 32 Närvaro på sammanträdet

§ 33 Svar på motion från Svante Parsjö Tegnér (FP): Naturnära boende - bevara "gröna stråk" i anslutning till bostadsområden och cykelvägar

§ 34 Svar på motion från Lars Broman (MP) och Erik Eriksson (MP): Gör en skulpturpark, Selma Lagerlöfs park

§ 35 Svar på motion från Lars Broman (MP), Erik Eriksson (MP) och Richard Holmqvist (MP): Biogasmack i Falun

§ 36 Redovisning av medborgarförslag som inte färdigbehandlats den 26 februari 2014

§ 37 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2013 till 2014

§ 38 Godkännande av arrendeavtal för kioskbyggnad i Geislerska parken

§ 39 Antagande av Cykelplan för Falu kommun

§ 40 Svar på medborgarförslag: Prioritera igångsättning av projektet "Cirkulationsplats Norra Järnvägsgatan i Falun"

§ 41 Svar på förfrågan från Länsstyrelsen gällande verksamhetsområde i Kavelmora, Stråtenbo och Smedsbo i Falu kommun

§ 42 Utvecklingen av årummet kring Faluån, slutrapport för utredningsskedet för etappen Klabbron-Falubron

§ 43 Resecentrum - Södra centrum: Vasaparkens utformning

§ 44 Beslut om utredningsuppdrag av Faluån ur ett säkerhets- och vattenhushållningsperspektiv

§ 45 Beslut att ansöka om arrangörskap för SM-veckan sommar 2016 och 2017

§ 46 Redovisning av rapporten: Kommunens Kvalitet i Korthet 2013

§ 47 Information om förstudie kundcentrum '

§ 48 Lägesrapport om tillväxtprogrammet, folkhälsoprogrammet och miljöprogrammet

§ 49 Revidering tillväxtprogrammet 23

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-03-25

19:37 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20