Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2012-10-16.

§ 109 Utökad investeringsram 2012 för skolnämnden.

§ 110 Förvärv av Jernhusens fastigheter

§ 111 Svar på remiss Vindkraftsetablering Sundborn Vind AB

§ 112 Uppdrag åt Region Dalarna i kommande kollektivtrafikupphandling om gemensamma krav på drivmedel i Falu och Borlänge kommun

§ 113 Ansökan från Film i Dalarna långfilmsproduktion Maria Blom

§ 114 Ansökan om stöd till Runn sommar & vinter 2013-2015

§ 115 Information om hållbarhetsprogrammens åtgärdsplaner

§ 116 Detaljplan för bostäder vid Tallbacksvägen

§ 117 Detaljplan för bostäder väster om Storgårdsvägen i Bjursås

§ 118 Samrådsyttrande om detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen

§ 119 Begäran om planuppdrag för utökning av Ingarvets industriområde

§ 120 Begäran om planuppdrag detaljplaneprogram för bostäder mellan Herrhagsvägen och Björklunden

§ 121 Samrådsyttrande om områdesbestämmelser för Gamla Herrgården samt upphävande av gällande detaljplaner för berörda delar

§ 122 Lägesrapport Falu BS Bandy

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20