Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-11-12

§ 131 Svar på motion från Bo Wickberg (M) och Birgitta Hiertner (M): Försköna Faluns infarter

§ 132 Svar på motion från Ove Raskopp (-): Införande av idrottspeng

§ 133 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Lars Runsvik (M): Naturskolan till Stångtjärn

§ 134 Utökad borgensram för Lugnet i Falun AB

§ 135 Ändring av principer för val till styrelsen i Falu Elnät AB

§ 136 Godkännande av Naturvårdsavtal på Hinsnorsön

§ 137 Godkännande av exploateringsavtal med Bo i Dalarna AB för del av kv Västra Falun

§ 138 Godkännande av exploateringsavtal med Västra Falun Fastighets AB för del av kv Västra Falun

§ 139 Antagande av detaljplan för del av kv Västra Falun

§ 140 Godkännande av markanvisningsavtal för kvarteret Rödbro

§ 141 Godkännande av reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Södra Dalarna B samt utökning av ägarkrets och nyemission

§ 142 Ändringar i genomförandeorganisation för Falu kommuns lokala miljöprogram

§ 143 Godkännande av avtal drift och upplåtelse av Nationalarena Lugnet för skidtävlingar under vintern 2014

§ 144 Svar på medborgarförslag: Förbättra (inte försämra) möjligheter till parkering i Faluns centrala delar

§ 145 Principbeslut om fortsatt arbete med ungdomsbackarna på Lugnet

§ 146 Detaljplaneavtal för fastigheten Björken 10

§ 147 Antagande av detaljplan för bostäder m.m. vid Parkgatan

§ 149 Svar på remiss från Region Dalarna Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2014-2025

§ 150 Köp av mark inom Lugnetområdet

§ 151 Samråd om detaljplan för utökning av Ingarvets industriområde

§ 152 Svar under utställning av Översiktsplan Leksands kommun 2014

§ 153 Svar på remiss : Lagpromemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar

§ 154 Beslut om arbete med handelns utveckling

§ 155 Begäran om igångsättningstillstånd för Geislerska parken

§ 156 Lägesrapportering 2013 miljöprogrammet, folkhälsoprogrammet, tillväxtprogrammet

§ 157 Information Vision för Falu kommun

§ 158 Information Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion

§ 159 Information om Dalalyft 42

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-11-14

17:49 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20