Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2012-09-18.

§ 82 Svar på medborgarförslag: Bättre allmänna kommunikationer mellan Lugnetanläggningen och centrala Falun

§ 83 Svar på medborgarförslag: Bygg och utveckla bostäder som främjar generationsboende

§ 84 Svar på motion från Agneta Ängsås (C) och Carl-Erik Nyström (C): Trygghetsboende eller seniorboende på landsbygden

§ 85 Svar på motion från Dan Westerberg (C) och Mats Dahlström (C): Utveckla skidturismen i Sörskog

§ 86 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Minska trafikriskerna vid Östra Hamngatan

§ 87 Svar på motion från Lars-Erik Måg (FP): Skaffa en mobil radarkamera

§ 88 Svar på motion från Lars Broman (MP), Richard Holmqvist (MP), Inger Olenius (MP): Förbjud dubbar i centrala Falun

§ 89 Svar på motion från Maria Gehlin (FAP) och Kjell Hjort (FAP): Cykelväg mellan Ornäs och Sandhed

§ 90 Svar på motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S): Falu Kommun ska bygga en gång- och cykelbana mellan Boda och Svärdsjö centrum

§ 91 Svar på motion från Ove Raskopp (--); Skapande av en äldrepark

§ 92 Svar på motion från Krister Andersson (V), Kicki Stoor (V) och Daniel Riazat (V): Rutiner vid upphandling inom Falu kommun

§ 93 Antagande av detaljplaneprogram för Stabergsviken

§ 94 Antagande av detaljplaneprogram Herrgårdsviken

§ 95 Antagande av Energi- och klimatprogram för Falu kommun

§ 96 Antagande av Plan för ökad återvinning och resurshushållning - Avfallsplan för Falu kommun

§ 97 Antagande av Trafikstrategi för Falu kommun

§ 98 Redovisning av ej slutförda medborgarförslag

§ 99 Nya tävlingsbanor för längdskidåkning på Lugnet

§ 100 Ombyggnation av ishallen På Lugnet

§ 101 Utökade medel till färdigställandet av de mindre hoppbackarna på Lugnet

§ 102 Samråd om detaljplan för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29)

§ 103 Samråd om detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan vid Myntgatan

§ 104 Begäran om uppdrag att upprätta en cykelplan för Falu kommun

§ 105 Inbjudan till Partnerskap Bergslagsdiagonalens fortsättning 2013-2015

§ 106 Information om Safe Community Conference 2011

§ 107 Information om vindkraftsetablering Sundborn Vind AB

§ 108 Information om kommande kollektivupphandling

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20