Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning 2014-06-10

§ 96 Närvaro på sammanträdet

§ 97 Information från arbetet i Dalälvens Vattenråd

§ 98 Planuppdrag för bostäder mm inom centrala delarna av kvarteret Posten mellan
Åsgatan och Trotzgatan

§ 99 Fördjupad utredning om bostäder i anslutning till Tiskenparkeringen

§ 100 Bergsskolegränd Redovisning av förslag till upprustning samt väglednings-
diskussion

§ 101 Svar på remiss Vasaparken redovisning utfört arbete och kunskapsläget

§ 102 Planbesked för detaljplan för bostadsområdet Östra Främby norr om
Källviksvägen

§ 103 Samråd om detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen

§ 104 Planuppdrag för Linghedsskolan mm i Linghed

§ 105 Antagande av detaljplan för bostäder i del av kvarteret Bergmästaren
(Bergmästaren 2 och 15)

§ 106 Godkännande av markanvisningsavtal för del av Hälsinggården 24:1

§ 107 Godkännande av reviderad utbyggnadsplan för bostäder 2015-2017 och
Åtgärdsplan

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2003-03-30

Senast ändrad/kollad 2014-06-18

16:06 av Kerstin M Söderlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20