Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2010-02-16.

§ 11 Information om Stiftelsen Bergskraft i Kopparberg

§ 12 Information om ”Beyond skiing”

§ 13 Anläggningar på Lugnet inför VM

§ 14 Information om miljönämndens framtagande av ett naturvårdsprogram för Falu kommun

§ 15 Godkännande av verksamhetsplan för Falu kommuns energi- och klimatrådgivning 2010

§ 16 Samråd om detaljplan för Panncentral inom del av Bodarna 19:24 i Bjursås.

§ 17 Samråd om detaljplan för Främby Hallar

§ 18 Försäljning av den obebyggda skogsfastigheten Falun Lumsheden 13:8.

§ 19 Investering i egna vindkraftverk

§ 20 Ansökan från IOGT-NTO om verksamhetsmedel för Mansjouren 2010

§ 21 Godkännande av fortsatt samarbete med Tsumeb Kommun, Namibia

§ 22 Utökning av verksamhetsområde för va för Östra delen av Dalregementet

§ 23 Ansökan om utökad borgen för Hallen i Enviken

§ 24 Samverkansavtal med Stiftelsen Teknikdalen inklusive medfinansiering av Företagsinkubatorn samt medfinansiering av EU-projekt InnoWent2

§ 25 Godkännande av tomtpriser och försäljning av småhustomter inom Falu tätort.

§ 26 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Centrala Stadsrum

§ 27 Godkännande av avtal mellan Falu kommun och Falu Civilförsvarsförening

§ 28 Principer vid överlåtelse av räddningsstationer

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-07

13:12 av Olle Christiansen

Sidan uppdaterad 2019-09-20