Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2013-02-19.

§ 19 Begäran om överföring av investeringsmedel från 2012 till 2013

§ 20 Utvidgning av verksamhetsområde för allmänt avlopp i Länsbodarna
§ 21 Antagande av Detaljplan för bostäder öster om Nedre Gruvrisvägen
§ 22 Svar på medborgarförslag angående Surbrunns källas behandling i detaljplanen
§ 23 Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län med begäran om yttrande gällande avloppsfrågan i Lisselbo,
Falu komm
§ 24 Begäran om igångsättningstillstånd Resecentrum
§ 25 Resecentrum - Södra Centrum: Godkännande av projektplan och organisation för Falu kommuns del i projektet
§ 26 Begäran om igångsättningstillstånd upphandling pistmaskiner
§ 27 Ansökan från Visit Södra Dalaran om utvecklingsstöd för Scandinavian Outdoor Games
§ 28 Svar på remiss från länsstyrelsen bildande av kulturreservat för Stabergs bergsmansgård
§ 29 Svar under samråd av Översiktsplan Leksands kommun
§ 30 Delfinansiering av projektet ”praktisk resurs för världsarvet Falun” världsarvsutvecklare
§ 31 Samråd om detaljplan för ny infart till stationsområdet
§ 32 Samråd om detaljplan för verksamhetsområde på Myran
§ 33 Samråd om detaljplan för bostäder vid Kungsgårdsvägen
§ 34 Uppdrag att utreda förutsättningar för samarbete med Austin,Texas för utveckling av kulturella och kreativa näringar
§ 35 Information om Kommunikationsplan för Skid-VM
§ 36 Information - Kopparstaden AB. Bildande av nya bolag i samband med försäljning av fastigheter
§ 37 Information – Falu Folkets Hus
§ 38 Vägledningsdiskussion om kommande ansökningar för SM-veckorna

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20