Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsutskottets protokoll

Lista över arkiverade protokoll

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Innehållsförteckning och protokoll 2012-01-17.

§ 1 Information om Jernhusen

§ 2 Begäran om planbesked för bostäder vid Stenbocks väg (Falun 8:29)

§ 3 Begäran om planuppdrag för detaljplan för Korsnäsgården m.m. vid Ramvägen

§ 4 Begäran om planbesked för detaljplan för f.d. Elsborgskyrkan vid Myntgatan

§ 5 Beslut om igångsättningstillstånd för broar för gång-och cykeltrafik över Lugnetleden vid Jungfruberget och Sandtäktsvägen

§ 6 Förslag på organisation av arbetet inför kommande kollektivtrafikbeställningar 2013-2014 och ny kollektivtrafikupphandling 2014

§ 7 Beslut om kommundelsutvecklingsmedel för år 2012

§ 8 Framtagande av nya principer för driftbidrag till enskilda vägar för gång- och cykeltrafik längs statliga vägar

§ 9 Redovisning KS Miljö och Folkhälsa - Verksamhetsplan 2012

§ 10 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD); Flexibelt nattstopp på buss

§ 11 Svar på medborgarförslag; Att göra Falu kommun till en GMO fri zon

§ 12 Svar på medborgarförslag från Helge Sonntag; kommunalt kulturreservat på Dikarbacken

§ 13 Godkännande av verksamhetsberättelse och årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för Linderdahlska Stiftelsen avseende år 2010

§ 14 Godkännande av förslag till beslut från Region Dalarna om förlikning och upphörande av avtal, omfördelningssystem för LSS-insatser

§ 15 Ändring av byggnadsnämndens reglemente, ansvarsfördelning i planfrågor

§ 16 Godkännande av optionsavtal för del av Falun 5:2 och 6:1, Tallbacksvägen

§ 17 Fortsatt VA-planering för Falu kommun

§ 18 Ansökan om värdstad för SM-veckan sommar 2014 och 2015

§ 19 Beslut om projekt Falun Cykelkommun

§ 20 Information om kommande förslag till avtal med Visit Falun Borlänge AB angående vinteraktiviteter på Runn 2012 - 2014

 
organisation
Stadskansliet
Sidansvarig
Eva Österlund

Sidan skapad 2004-03-25

Senast ändrad/kollad 2013-10-10

11:05 av Eva Österlund

Sidan uppdaterad 2019-09-20